utorok 27. októbra 2015

Obliečka nášho oratoriánskeho seminaristu Milana Jaroša


Dnes otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský požehnal reverendy bohoslovcom tretieho ročníka Kňazského seminára v Bratislave počas slávnosti obliečky v seminárskej kaplnke. Medzi bohoslovcami bol aj člen našej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho, Milan Jaroš. Sprevádzajme nášho oratoriánskeho seminaristu v modlitbách. V nedeľu 1. novembra sa v kostole Svätej rodiny v Petržalke konal krátky obrad, pri ktorom náš seminarista verejne prejavil svoju vôľu začleniť sa do rodiacej sa Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho na Slovensku.