pondelok 5. októbra 2015

10. výročie Slovenskej katolíckej misie v kostole san Girolamo della Caritá v Ríme

V nedeľu 4. októbra otvorila Slovenska katolícka misia desiaty rok svojho pôsobenia vo Večnom meste. Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, predsedal svätej omši. Medzi krajanmi, ktorí sa v Kostole San Girolamo zhromaždili na slávnosti, bol prítomný i veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Peter Sopko a veľvyslanec Slovenskej republiky v Taliansku Ján Šoth. Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme zastupoval vicerektor Marek Haratim spolu s ďalšími kňazmi. Na slávnosti sa zúčastnil aj otec Juraj Vittek, ako jeden z bývalých správcov misie. Na záver sa zhromaždeniu prihovoril Don Pierpaolo Felicolo z Rímskeho vikariátu, ktorý vyzdvihol spoluprácu medzi Rímskou diecézou a jednotlivými národnostnými komunitami. Podčiarkol dôležitosť kultúrneho bohatstva a tradície, hĺbku a preciozitu, ktorou sa vyznačuje slovenská komunita v Ríme. Slovenská katolícka misia sa pravidelne stretáva každú nedeľu na svätej omši o 16:30 v kostole San Girolamo na Via di Monserrato 62A. 


Dňa 25. januára 2009, na sviatok Obrátenia sv. Pavla, sa po prvýkrát spoločenstvo viacerých Slovákov žijúcich v Ríme stretlo na sv. omši Slovenskej katolíckej misie v Ríme na novom mieste. Bol ním kostol "San Girolamo della Carità" na via di Monserrato 62A, ktorý v súčasnosti patrí do komplexu knižnice Pápežskej Univerzity Svätého Kríža. V tomto vzácnom kostole takmer 33 rokov žil a pôsobil veľký apoštol Ríma, sv. Filip Neri.

Svätú omšu celebroval o. Juraj Vittek, vtedajší duchovný správca misie. Prítomní boli aj veľvyslanec SR pri Svätej Stolici Jozef Dravecký a veľvyslanec SR v Talianskej republike Stanislav Vallo s manželkami. Po sv. omši pozdravil slovenské spoločenstvo Misie v Ríme aj rektor kostola don Oscar Maixé. Dovtedy sa spoločenstvo Misie stretávalo v kostole Gesù e Maria na Via del Corso, kde je pochovaný augustinián slovenského pôvodu Alojz Mária Chmeľ.

"Kostol San Girolamo della Carità povstáva nad rímskym domom sv. Pavly, ktorá vo IV. storočí prijíma ako hosťa svätého Hieronyma, ktorého zavolal do Ríma pápež Damaz, aby pracoval na Vulgáte. Tento učiteľ Cirkvi nebol jediným, ktorý tu prebýval. V roku 1551 sa tu usadil sv. Filip Neri, ktorý tu zostal takmer 33 rokov. V tomto kostole stretol všetkých hrdinov obnovy Cirkvi svojej doby: svätého Ignáca Loyolského, svätého Kamila z Lellis, svätého Karla Boromejského, svätého Félixa z Cantalice a iných protagonistov protireformácie. Tu Filip ustanovil Oratórium a naučil mnohých Rimanov modliť sa Quarantore a zamilovať si Eucharistiu. Mnohí umelci dali kostolu krásu a lesk, no najväčšou krásou zostáva to, že ho navštevovali svätí, ktorí mu nepretržite dávali tak veľa.“ (Mons. Marco Frisina, riaditeľ liturgického úradu rímskeho vikariátu, „Avvenire – Romasette“, 29. 09. 2006).