streda 24. septembra 2014

Oslávili sme 20 rokov kňazstva otca Andreja Šottníka


V stredu 24. septembra 2014 dovŕšil otec Andrej Šottník, farár v Senci a zakladajúci člen Komunity Oratória svätého Filipa Neriho, 20. rok svojho kňazského života. K jeho jubileu sme mu zablahoželali a poďakovali Bohu za dar jeho kňazstva pri svätej omši v Senci. Počas svätej omše účinkoval spevácky zbor Provisorium a zaznela i pieseň pre otca Andreja, ktorej text napísala jeho mamička, pani Brigita Šottníková, a zhudobnil ju náš organista, Richard Vörös. Spevácky ju interpretoval otec Juraj Vittek a zbor Provisorium, na organe Richard Vörös a na harmonike pani Mazuchová. Nášmu jubilantovi po sv. omši zagratulovali pán Ivan Fendek a pani Helena Čajková, ako i mladí zo svetského Oratória. Po sv. omši nasledovalo agapé v Pastoračnom centre, kde otcovi Andrejovi blahoželali veriaci osobne. Všetkým patrí veľká vďaka za všetky prejavy lásky, pozornosti a duchovného spoločenstva! 


Fotografie (Ľ.Bača, M.Vincze):

sobota 20. septembra 2014

O. Juraj na vysviacke a primíciách o. Michala Márie u benediktínov v Sampore

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zavítal v sobotu 20. septembra 2014 do benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore, aby tu počas slávnostnej pontifikálnej omše ordinoval br. Michala Máriu Kukuču OSB do posvätného rádu presbyterátu. Podľa slov priora kláštora, o. Vladimíra Kasana OSB, je to historicky prvá kňazská vysviacka slovenského benediktína po stáročnej absencii aktívneho mníšskeho života na našom území. Ordinovaný novokňaz slávil v nasledujúci deň, nedeľu 21. septembra 2014, svoju primičnú svätú omšu. Pred obradmi kňazskej vysviacky otec arcibiskup vyzdvihol v homílii niektoré základné aspekty kňazského povolania a života. Nadväzujúc na rozhovor medzi Ježišom a Petrom v závere Jánovho evanjelia, upozornil na úzky zväzok medzi láskou k Bohu a pastoračnou starostlivosťou. „Láska k blížnemu je vlastne jediným spôsobom, ako konkrétne prejaviť svoju lásku k Ježišovi“, podotkol.

Slávenie nedeľnej primičnej omše predchádzal tradičný spev antifóny k Duchu Svätému a modlitba priora kláštora za novokňaza. Slávnostnú homíliu predniesol moderátor komunity sv. Filipa Neriho v Senci, o. Juraj Vittek, ktorý o. Michala Máriu istý čas duchovne viedol. Svoj príhovor začal v osobnom tóne, keď pripomenul konkrétnu cestu nášho novokňaza v ktorej sa zvlášť silne prejavila účinnosť mariánskej úcty. Kňazskú službu potom predostrel vo veľkej šírke nadväzujúc zvlášť na osobné svedectvo sv. Jána Pavla II., ktorý predstavil svoje kňazské povolanie ako dar i tajomstvo.
Vysvätený novokňaz pochádza z farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Petržalke. 
Viac na stránke benediktínov www.benediktini.sk.

pondelok 8. septembra 2014

Sviatok Narodenia Panny Márie - pôvodný titul kostola Santa Maria in Vallicella

V roku 1575 pápež Gregor XIII. zveril svätému Filipovi Nerimu a Kongregácii Oratória starobylý kostolík Santa Maria in Vallicella v Ríme, ktorá bola najstarším rímskym kostolom zasväteným tajomstvu Narodenia Panny Márie. Svätý Filip sa rozhodol nahradiť pôvodný kostolík novým kostolom (po tal. Chiesa Nuova), ktorý vyrástol na mieste pôvodného.

K sviatku Narodenia ponúkame homiletický skvost z obdobia patristiky, homíliu svätého Jána z Damasku k Narodeniu Panny Márie, prednesenú na začiatku 8. storočia v Jeruzaleme (v preklade o. Juraja Vitteka z gréckeho originálu): Homília svätého Jána z Damasku k Narodeniu Panny Márie.

Kostol Chiesa Nuova v Ríme:

streda 3. septembra 2014