sobota 20. septembra 2014

O. Juraj na vysviacke a primíciách o. Michala Márie u benediktínov v Sampore

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zavítal v sobotu 20. septembra 2014 do benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore, aby tu počas slávnostnej pontifikálnej omše ordinoval br. Michala Máriu Kukuču OSB do posvätného rádu presbyterátu. Podľa slov priora kláštora, o. Vladimíra Kasana OSB, je to historicky prvá kňazská vysviacka slovenského benediktína po stáročnej absencii aktívneho mníšskeho života na našom území. Ordinovaný novokňaz slávil v nasledujúci deň, nedeľu 21. septembra 2014, svoju primičnú svätú omšu. Pred obradmi kňazskej vysviacky otec arcibiskup vyzdvihol v homílii niektoré základné aspekty kňazského povolania a života. Nadväzujúc na rozhovor medzi Ježišom a Petrom v závere Jánovho evanjelia, upozornil na úzky zväzok medzi láskou k Bohu a pastoračnou starostlivosťou. „Láska k blížnemu je vlastne jediným spôsobom, ako konkrétne prejaviť svoju lásku k Ježišovi“, podotkol.

Slávenie nedeľnej primičnej omše predchádzal tradičný spev antifóny k Duchu Svätému a modlitba priora kláštora za novokňaza. Slávnostnú homíliu predniesol moderátor komunity sv. Filipa Neriho v Senci, o. Juraj Vittek, ktorý o. Michala Máriu istý čas duchovne viedol. Svoj príhovor začal v osobnom tóne, keď pripomenul konkrétnu cestu nášho novokňaza v ktorej sa zvlášť silne prejavila účinnosť mariánskej úcty. Kňazskú službu potom predostrel vo veľkej šírke nadväzujúc zvlášť na osobné svedectvo sv. Jána Pavla II., ktorý predstavil svoje kňazské povolanie ako dar i tajomstvo.
Vysvätený novokňaz pochádza z farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Petržalke. 
Viac na stránke benediktínov www.benediktini.sk.