streda 1. júla 2015

Od 1. júla 2015 sme v Bratislave-Petržalke

1. júla 2015 sme sa z rozhodnutia otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského presťahovali do farnosti Svätej Rodiny v Bratislave - Petržalke. O. Juraj Vittek a o. Andrej Šottník boli uvedení do úradu farárov vdp. dekanom Jozefom Vadkertim. Ďakujeme farníkom za milé a srdečné privítanie. Prosíme všetkých o modlitby! Internetová stránka farnosti Svätej Rodiny v Petržalke: www.svatarodina.fara.sk.