nedeľa 19. júla 2015

Relikvie vystavené v kostole Svätej Rodiny v Petržalke

21. júla 2015 si pripomíname 500. narodeniny svätého Filipa Neriho (pokrstený bol 22. júla na sviatok svätej Magdalény). Pri tejto príležitosti sme boli 18. júla pozvaní hovoriť o svätom Filipovi do relácie Od ucha k duchu rádia Lumen (relácia je k dispozícii v archíve Rádia). Pri príležitosti tohto výročia sme v kostole Svätej Rodiny v Bratislave-Petržalke, v našom novom pôsobisku, vystavili relikvie z perikardia svätého Filipa Neriho. Spolu s nimi sú vystavené i relikvie blahoslaveného kardinála Johna Henryho Newmana, zakladateľa Oratória v Birminghame a svätého Ľudovíta M. Grigniona z Montfortu, veľkého inšpirátora spirituality svätého Jána Pavla II. Tieto relikvie obohatili doterajší vzácny relikviár prítomný v tomto kostole, v ktorom sú relikvie svätého Jána Pavla II. a dvoch našich blahoslavených Zdenky Schelingovej a Vasiľa Hopku, ktorí boli blahorečení na tomto mieste svätým Jánom Pavlom II. v roku 2003. Zároveň sme vystavili i sochu svätého Filipa Neriho z pálenej hliny, ktorej autorkou je sochárka z Bologne, Clarice Vasini (18. storočie).