piatok 30. januára 2015

Quarantore za rodinu počas referenda


Už viackrát sa nám úspešne podarilo uskutočniť v našej farnosti 40-hodinovú eucharistickú adoráciu (tzv. Quarantore). Adorácia v kaplnke Najsvätejšej Sviatosti sa uskutočňuje v čase, ktorý aj naznačuje týchto 40 hodín – od Smrti Ježiša Krista na kríži po nedeľné ráno Zmŕtvychvstania, teda od 15.00h v piatok a do nedele ráno o 7.00h. Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Neri. Najmä od čias svätého Filipa sa táto modlitba konala pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Ide o nepretržitú modlitbu 40-tich hodín – deň/noc. Svätý Filip sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby.

Quarantore opäť organizujeme v našej farnosti, tento krát cez víkend (6.-8. februára), počas ktorého sa koná v našej krajine referendum o rodine. Pápež František v súvislosti s pripravovanými legislatívnymi zmenami v Argentíne, ktorým sa chceme v budúcnosti vyhnúť na Slovensku aj terajším referendom o rodine, povedal: "Nebuďme naivní: toto nie je len politický boj, ale aj pokus zničiť Boží plán. Nie je to len návrh zákona (to je len prostriedok) ale je to “popud” otca lži, ktorý sa snaží zmiasť a oklamať Božích synov. A Ježiš hovorí, že na ochranu pred týmto klamárskym žalobcom nám pošle Ducha Pravdy. Naša vlasť dnes, v tejto situácii, potrebuje zvláštnu pomoc Ducha Svätého, aby vniesol svetlo pravdy do temnoty omylu. Potrebuje tohto Zástancu, aby nás ochránil pred zvodmi mnohých sofizmov, ktorými sa za každú cenu snažia zdôvodniť tento návrh zákona, a ktoré mätú a klamú ešte aj ľudí dobrej vôle. Preto sa obraciam na vás a prosím vás o modlitbu a obete - dve neporaziteľné zbrane svätej Terezky." 

A tak predkladáme tieto úmysly modlitby :

Za scitlivenie našej krajiny pre nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú morálne hodnoty a antropologické základy našej spoločnosti, za ochranu rodiny, inštitúcie manželstva a výchovy, za úspešné referendum, za budúce hodnotové smerovanie našej krajiny i celej Európy, za rodiny - úplné i neúplné, za vernosť a vytrvalosť v dobrom pre manželov a rodičov, za rodiny v kríze, rozpadnuté rodiny, rozvedených, za opustené deti, ľudí, ktorým chýba rodinné zázemie, za homosexuálne cítiacich ľudí, za vedomie morálnej zodpovednosti pre slovenských i európskych zákonodarcov.


Zapísať sa na jednotlivé hodiny môžte tu: 

Modlitba za rodinu, ktorú zostavil sv. pápež Ján Pavol II., veľký ochranca rodiny:

Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí. Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života, lebo len ty si opravdivá Láska a Život. Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete. Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske. Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva, ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky, ktorými rodiny niekedy musia prejsť. Na príhovor Svätej rodiny daj, aby svetová misia našej matky Cirkvi v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život, po všetky veky vekov. Amen.