nedeľa 22. mája 2016

Hudobný večer ku cti svätého Filipa Nériho

Jubileum 500. výročia narodenia svätého Filipa Neriho sa chýli ku koncu. 26. mája, na sviatok svätého Filipa, sa končí. Tento rok tento sviatok padá na slávenie Božieho Tela a Krvi. 

Pri tejto príležitosti a zo spolupráce v Lux communication a TV Lux sa zrodila myšlienka usporiadať rodinný hudobný večer ku cti svätého Filipa Nériho, počas ktorého sa v Pastoračnom centre u nás v Petržalke predstavia dva hudobné subjekty, Maťo Lišhák, jeden zo zakladateľov TV Lux s jeho skupinou Luxband a o. Juraj s naším - ako inak - ImProvisóriom. Večer bude moderovať Anetka Lisá, moderátorka TV Lux. Srdečne vás pozývame. Tešíme sa na spoločné chvíle strávené spolu s vami!