nedeľa 15. mája 2016

Oslava svätého Filipa Neriho

Sviatkom svätého Filipa Neriho 26. mája 2016 sa končí jubilejný rok svätého Filipa Neriho pri príležitosti 500. výročia jeho narodenia. Tento rok sviatok svätého Filipa padol na slávnosť Božieho Tela. Tešíme sa na stretnutia s vami!