nedeľa 7. decembra 2014

Obnova pre ženy Wellnes in God 6Pod záštitou Centra pre rodinu BA sa v Senci už tradične (po štvrtý krát) uskutočnil ďalší ročník Obnovy pre ženy Wellness in God 6 ­v ­­termíne: 5.12. v TP Hoteli Družba s.r.o. Naša Komunita Oratória už viac rokov spolupracuje duchovnou službou pri týchto stretnutiach, ktoré sú dňami oddychu, duchovného i telesného zotavenia pre kresťanské ženy - manželky, mamičky, vychovávateľky, aktivistky atď.

Aj tento rok bol pripravený bohatý duchovný program ako prednášky otca Juraja Vitteka na témy: Bl. John Henry Newman a Duchovné etapy kresťanského rastu s odkazom na vývoj manželského vzťahu, prednáška biblistu otca Jozefa Jančoviča o biblických ženách, svedectvo Majky Kuželovej, sv. omše, príležitosti k spovedi a duchovným rozhovorom, prítomnosť a duchovná služba don Mariána Valábka, riaditeľa Centra pre rodinu BA, i našich oratoriánskych otcov Andreja Šottníka a Tomáša Krampla, spoločenstvo priateliek, oddych, relax. Vďaka za svedectvo viery týchto dní!