sobota 17. augusta 2013

LAB-Oratórium 2013


Niekoľko myšlienok, ktoré inšpirujú aj tento projekt "LAB-ORATÓRIA" (nielen) pre deti a mladých:
Byť autenticky kresťanom znamená byť milovníkom Božieho Slova, Eucharistie, pestovať priateľstvo, byť estétom a milovníkom hudby, byť nositeľom oslobodzujúcej irónie a vzťahov, ktoré zdieľajú život s druhými... Je to miesto, ktoré založil v Ríme svätý Filip Neri. Herci a scenáristi, hudobníci a spisovatelia, novinári, inžinieri a architekti, myslitelia a profesionáli všetkého druhu, jednoduchí zvedavci sa na tomto mieste stávajú priateľmi, spolu sa modlia, spolu žijú vieru, entuziazmus, záľuby, nadšenie a schopnosti. Spolu bojujú proti egoizmu a individualizmu, ako i proti sentimentalizmu a lacnému dobráctvu, ktoré chce byť vždy a všade so všetkými za dobre, teda proti postojom, ktorými je preniknutá dnešná spoločnosť. Chcú naopak zakladať svoju existenciu na Božom Slove a oživujú tak neuveriteľné laboratórium, ktoré produkuje krásu, dobro a pravdu v najlepšom duchu kresťanskej geniality. V dobe novopohanstva zakopávame bohatstvo hodnôt nášho národa postaveného na cyrilometodskej tradícii Božieho Slova, umenia, kultúry, literatúry, krásy, dobra a pravdy. Stávame sa cudzincami vo vlastnej krajine. Nechávame sa viesť barbarmi, aby nám diktovali náš životný štýl a likvidovali všetko hodnotné, čo naša kresťanská civilizácia vybudovala. Umenie, kultúra strácajú inšpiráciu a strácajú sa v banálnostiach dnešného sveta. To sa deje, pretože sme našej práci, nášmu umeniu, našej tvorivosti odobrali základ vlastnej existencie: modlitbu. Veľdiela geniality našej vlasti od čias Cyrila a Metoda, ale i v širšom merítku kresťanskej geniality vo všeobecnosti, vznikli vyrástli z modlitby. Naša kresťanská civilizácia bola vybudovaná na benediktínskom princípe "ora et labora" (modli sa a pracuj). Dnes sa kultúra a umenie dostávajú do slepej uličky sterility, v ktorej umenie a kultúra existujú sami pre seba a strácajú všetku inšpiráciu a vitalitu. 
Oratórium svätého Filipa Neriho vzniklo v kontexte krízy a nestálosti, reforiem a protireforiem a stalo sa Laboratóriom, ktoré dalo úľavu zranenej krajine, budovalo na rozvalinách civilizáciu, ktorá prinášala nádej tomu, kto ju stratil. Je to miesto, kde v očiach priateľa nachádzaš samého seba, pretože ti pripomenie, kým si a že máš väčšiu hodnotu, než to, čo zarobíš, že stojíš viac než len tvoje zamestnanie, tlačí ťa k tomu, aby si ešte veril a dúfal, aj keď svet okolo teba blúdi vo tmách a žije pre prítomný deň, dá ti ešte vôľu zapáliť sa pre túto krajinu, ktorá toho toľko potrebuje, ale aj má ešte čo povedať a urobiť pre celý svet. Na tomto mieste sa môžem odvážiť byť pravým vlastencom. V dobe veľkých a prázdnych sľubov a zmarených snov jestvuje miesto, kde "ora et labora" sú základom, ktorý dokáže vybudovať pravdu, krásu a dobro, formovať v nádeji a láske mysle mladých a odovzdať im vedomie, že môžu hľadieť nahor, k Tomu, ktorý stvoril tento svet a nájsť v Ňom zmysel vlastnej existencie.
Nečudo, že naše Oratórium na Slovensku ihneď našlo spoločnú reč s eRkom na Slovensku, ktoré takto definuje svoj cieľ: "Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú." ERkári označili na ostatnom celoslovenskom sneme oratoriánsku charizmu za "inšpiráciu pre výchovný štýl animátorov eRka". 
o. Juraj

Textové spracovanie obsahu LAB-Oratória 2013 v .pdf formáte:
    1. LAB-Oratórium 2013 (spracovala: Katarína Laborecká)
    2. Duchovný program (spracoval: o. Tomáš Krampl)

Videogaléria:

Fotogaléria:                       www.farasenec.sk
Táborová hymna: