nedeľa 24. júna 2018

Návšteva 7 kostolov (Ako bolo?)

Vďaka všetkým za úžasné spoločenstvo, vďaka všetkým komunitám a farnostiam, ktoré nás prijali, vďaka dobrovoľníkom za perfektnú službu, vďaka Jakubovi za výborný management. A vďaka Bohu za milosť a príležitosť tejto noci!


Návšteva siedmich kostolov Bratislavy (Visita alle sette Chiese)

Návšteva svätých miest prinášala od počiatkov kresťanstva v srdciach veriacich mnohé duchovné ovocie. V Ríme sa okrem hrobov mučeníkov uctievali aj cenné relikvie, ktoré priniesla z Palestíny do Ríma svätá Helena. Tzv. návštev siedmich kostolov má teda svoje hlboké a starobylé korene. V Ríme najuctievanejšími miestami boli hroby apoštolov (svätého Petra a svätého Pavla), bazilika Panny Márie Snežnej (najstarší mariánsky chrám) a rímska katedrála bazilika svätého Jána v Lateráne. K nim sa pridružila aj bazilika svätého Kríža v Jeruzaleme (kde boli uložené cenné relikvie kríža z Palestíny) a aj miesta hrobov mučeníkov za hradbami, katakomby svätého Sebastiána a bazilika svätého Vavrinca za hradbami. Tak sa hlavným cieľom návštevy svätých miest stalo sedem kostolov v Ríme – baziliky svätého Petra, svätého Pavla, svätého Jána v Lateráne, svätého Vavrinca, svätého Kríža v Jeruzaleme, bazilika svätého Sebastiána a Panny Márie Väčšej (Snežnej).

Mimoriadnym spôsobom v Ríme silu takýchto návštev znovu objavil svätý Filip Neri a dal jej charakteristickú pečať. Už predtým, než sa stal kňazom svätý Filip objavil duchovnú silu týchto miest, keď v Ríme „hľadal ducha“, teda autentickú kresťanskú duchovnosť v živom vzťahu k Ježišovi Kristovi. Celé noci sa túlal po odľahlých miestach Ríma, aby vo svite mesiaca alebo pri blikajúcom svetle sviečky, čítal duchovné knihy, rozjímal, modlil sa. Na týchto tajomných a osamotených miestach si vybavoval podmanivé dejiny prvých generácií kresťanov, hrdinské vyznania viery, dlhý zástup mučeníkov, posvätný Rím Petra a Pavla, zafarbený do purpuru kresťanskej krvi. Zapaľoval sa ohňom, ktorý horel v srdciach týchto svedkov Kristovej lásky. Filip sa tak stáva „eremitom“, „zbožným pustovníkom“.Vyhľadával samotu Katakomb a iných opustených miest, presúval sa v noci od kostola ku kostolu, pri svetle sviečky alebo mesačného svitu čítaval duchovné knihy a hľadal „ducha“, chcel si vyprosiť „ducha“, teda duchovnú horlivosť. A tak dozrieval v samote srdca, uprostred modlitby a rozjímania k milosti Turíc roku 1544. 

Svätý Filip k takémuto „hľadaniu ducha“ pozýval aj svojich duchovných synov. V malom počte 20-30 ľudí takmer každý týždeň viedol svojich zverencov po miestach, ktoré kedysi on sám s obľubou sám v skrytosti navštevoval, aby hľadali tú novosť prežívania kresťanskej viery, ktorú on sám našiel. „Kto hľadá niečo iné ako Krista, nevie, čo hľadá!“ Novosť ducha, nová jar Ducha Svätého, je vždy ovocím autentického stretnutia s Kristom, kedy sa staré veci stávajú novými, lebo ožívajú v srdciach. Návšteva siedmich kostolov nadobudla masové rozmery neskôr, keď svätý Filip objavil v tomto putovaní účinný prostriedok liečenia rozpustilých osláv Karnevalu, kedy sa obyvatelia Ríma obyčajne nechali zachvátiť roztopašnosťou, nespútanosťou a necudnou bujarosťou. Návšteva siedmich kostolov (nenazývala sa „púťou“) sa stala skutočne príťažlivým a radostným spôsobom rozptýlenia, duchovného osvieženia, a zároveň hlbokého duchovného hľadania. Deň strávený v putovaní, modlitbe, speve, ale aj telesného občerstvenia v podobe piknikov v otvorenej prírode, sa stal príťažlivým pre Rimanov a čoskoro sa na ňom zúčastňovali tisíce obyvateľov Ríma. Po smrti svätého Filipa tradíciu Návštevy siedmich kostolov rozvíjali jeho nasledovníci, oratoriáni. Svätý Filip nás aj dnes pozýva k objavovaniu ducha svätosti, aby sme aj my hľadali ducha a nachádzali ho v tichu svätých miest a krásy, ktoré nám ponúka naše Mesto Bratislava.

Návšteva siedmich kostolov Bratislavy sa uskutočňuje v noci, aby sme sa vyhli dennému ruchu slovenskej metropoly a mohli vstúpiť do tajomnej atmosféry nášho mesta. Kým mnohí trávia piatkovú noc v zábavách a rozpustilostiach, chceme stráviť noc v bdení, modlitbe a rozjímaní. Svätý Filip miloval svoje mesto Rím, z ktorého sa nikdy nevzdialil. Láske k Rímu učil aj svojich duchovných synov. Návšteva 7 kostolov Bratislavy nás má teda učiť aj láske k nášmu mestu. Ako sa vyjadril G. K. Chesterton: „Vráťme sa k najtemnejším koreňom civilizácie. Nájdeme ich zauzlené okolo nejakého posvätného kameňa alebo okolo posvätnej studne. Ľudia najprv preukazovali úctu k nejakému miestu, potom preň získavali slávu. Nemilovali Rím, pretože bol veľký. Bol veľký, lebo ho milovali.“

Itinerár našej cesty (asi 20 km): 1. Kostol svätej Alžbety (Modrý kostolík), 2. Kostol Zvestovania Pána (Františkáni), 3. Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička), 4. Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál), 5. Kostol Panny Márie Snežnej (Kalvária), 6. Katedrála svätého Martina, 7. Kostol Povýšenia kríža (Daliborko).

Východiskovým bodom našej návštevy 7 kostolov je naše Oratórium svätého Filipa Nériho v kostole Svätej rodiny v Petržalke. 18.00h – sv. omša. 19.00h – úvodné slovo. 19.30h – odchod. Príchod na Daliborko je nadránom.

Sprevádza o. Juraj Vittek, moderátor formačnej Komunity Oratória svätého Filipa Nériho v Bratislave. Účastníci majú k dispozícii prijímač so slúchadlami, takže môžu pohodlne dobre počuť sprievodné slovo, meditácie i modlitby. Príspevok na prijímač je 5 € na účastníka. Objednali sme veľmi kvalitné prijímače s dosahom 300m. Preto je potrebné nahlásiť svoju účasť na 7kostolov@gmail.com. Bez prijímača účastník má z Návštevy veľmi málo. Ak má niekto počas návštevy akýkoľvek problém, ktorý mu nedovoľuje pokračovať, môže sa kedykoľvek vrátiť domov. Pohybujeme sa v meste, takže nie je problém použiť MHD či taxi. Počas návštevy je v centre Bratislavy prestávka na občerstvenie, použitie toalety, kávu a pod. Okrem 7 kostolov máme aj medzizastávky. Do niektorých kostolov vstúpime, inokedy meditácie konáme aj vonku. Je potrebné dobre sa obuť, a zobrať si so sebou aj vodu, teplejšie oblečenie kvôli chladu ranných hodín, príp. baterku.

Na podujatie sú pozvaní mladí i starší, každý, kto chce dozrievať v tichu noci k nasledovaniu Krista, k správnym rozhodnutiam, k objavovaniu duchovnej krásy nášho mesta a modliť sa za zoslanie Ducha i za celé naše mesto.

Sledujte aktuálne detailné informácie na Facebooku: