nedeľa 13. októbra 2013

Púť gentlemanov do Senca k blahoslavenému J. H. Newmanovi


  Už po druhý krát (prvá krát to bolo v októbri 2012) sa v nedeľu 13. októbra 2013 vybrali mladí muži z Klubu gentlemanov bl. J. H. Newmana (zo Spoločenstva Ladislava Hanusa) do nášho seneckého Oratória svätého Filipa Neriho: k relikviám blahoslaveného Zakladateľa anglického Oratória v Birminghame.
  Spoločenstvu Ladislava Hanusa, "slovenskému Oxfordu" (Kolégium Antona Neuwirtha) i Klubu gentlemanov bl. J. H. Newmana, má iste čo povedať postava slávneho oxfordského kazateľa. Mladí gentlemani priniesli do nášho Oratória i čerstvo napísanú ikonu blahoslaveného kardinála Newmana, ktorá má slúžiť ich Klubu. Ikonu sme posvätili pri bočnom oltári farského kostola svätého Mikuláša v Senci, kde okrem relikvií svätého Filipa Neriho uchovávame aj vzácnu relikviu prvého stupňa blahoslaveného J. H. Newmana. Relikvia bola prinesená do Ríma z Newmanovej beatifikácie v Anglicku v roku 2010. Generálny zástupca Konfederácie Oratórií svätého Filipa Neriho, otec Edoardo A. Cerrato, C. O., ju potom daroval nášmu slovenskému Oratóriu pri príležitosti založenia formačnej Komunity Oratória na Slovensku.
  Ikonu sme požehnali na záver farskej nedeľnej svätej omše v Senci. Strávili sme i niekoľko chvíľ v komunitnej knižnici i kaplnke nášho Oratória. Po sv. omši sme strávili pár chvíľ vo farskej čajovni a potom diskusia pri obede. Prajeme veľa plodných stretnutí Klubu gentlemanov, aby rástli v stopách slávnej generácie veľkých anglických gentlemanov Newmanovho duchovného dedičstva (Chesterton, Tolkien, Lewis), a tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia!

Relikvia blahoslaveného J. H. Newmana v Senci

Ikona bl. J. H. Newmana pri soche sv. Filipa Neriho

Požehnanie ikony na záver faskej sv. omše