streda 2. októbra 2013

Oratoriánske duchovné cvičenia (Malé Oratórium)

Cirkev - nový Jeruzalem

Som synom/dcérou Cirkvi


2. októbra 2013 sa začali oratoriánske duchovné cvičenia svetského Oratória svätého Filipa Neriho. 15 účastníkov sa spolu s otcom Jurajom Vittekom, na slávnej Zebrzedowskej kalvárii (v "poľskom Jeruzaleme") pri Wadoviciach, rodisku bl. Jána Pavla II., ponára do tajomstva Cirkvi.