štvrtok 9. októbra 2014

Tretie oratoriánske duchovné cvičenia (Malé Oratórium)

9.-12. októbra 2014, po dvoch rokoch opäť v prekrásnom jezuitskom prostredí kaštieľa v Ivánke pri Dunaji, sa skupina približne dvadsiatich mladých ľudí blízkych nášmu malému Oratóriu svätého Filipa Neriho stretlo na už tradičných októbrových oratoriánskych duchovných cvičeniach. Téma tohtoročných duchovných cvičení: "Stúpenci Cesty: via lucis Ecclesiae" a zamýšľali sme sa nad dynamizmom kresťanskej duchovnej Cesty viery pod vedením veľkých majstrov duchovnej Cesty, bl. Johna H. Newmana, Dionýza Areopagitu, sv. Terézie z Avily a iných. Ukázali sme potrebu perspektívy duchovného života smerujúceho k svätosti (fides et amor) i rozumového rozvíjania viery (fides et ratio) pre duchovný rast. Napokon sme videli zákonitosti duchovného rastu na Ceste v živote jednotlivca i spoločenstva (so zvláštnym odkazom na etapy dozrievania v manželstve). 

Všetkým vďaka za spoločenstvo a dni "nabité" a "zmagnetizované" Božím Slovom interpretovaným vo svetle Cirkvi, vo svetle svätých! Duchovné cvičenia viedol moderátor Komunity Oratória svätého Filipa Neriho v Senci, otec Juraj Vittek.