piatok 17. októbra 2014

Malé Oratórium na blahorečení pápeža Pavla VI.

Cirkev má nového blahoslaveného! Ctihodný Giovanni Battista Montini, pápež Pavol VI., bol 19. októbra 2014 blahorečený pápežom Františkom za prítomnosti emeritného pápeža Benedikta XVI. Práve pápež Benedikt XVI. uznal hrdinské čnosti Pavla VI. 20. decembra 2012. Bol to jeden z posledných veľkých úkonov jeho pontifikátu, možno jeden z najdôležitejších, aj keď sa udial v diskrétnosti, v skrytosti, bez reklamy, stále v tom štýle pokory, ktorý dal veľmi charakterizoval Pavla VI. a Benedikta XVI. 

Pavol VI. medzi svätými pápežmi Jánom XXIII. a Jánom Pavlom II. zostáva ľahko zabudnutý. Tak ho aj nazvali “zabudnutým pápežom”. Prenechal prednosť dvom populárnym pápežom aj v oslávení. Ale pápež Benedikt, pokorný Boží služobník, naň nezabudol a po kanonizácii v apríli tohto roku sme boli svedkami, na zakončenie mimoriadnej Synody biskupov o rodine, blahorečenia giganta 20. storočia, pápeža Pavla VI. V našom oratóriu sme o ňom mali Veľké oratórium už v novembri roku 2013. Vieme o silnom pute, ktoré viazalo tohto pápeža s oratoriánmi.

O pápežovi Pavlovi VI. porozprával o. Juraj vo vysielaní Vatikánskeho rádia i v TVLUX.

Na kanonizácii sme sa zúčastnili aj spolu s otcom Andrejom, ktorý aj takto ešte oslávil 20. výročie svojej kňazskej vysviacky. Ďakujeme všetkým za sprostredkovanie tejto cesty!


Pred blahorečením obraz Pavla VI. čaká na svoje odhalenie:

 
Zúčastnili sme sa aj na stretnutí malého svetského Oratória v Ríme:


A konečne blahorečenie:
Milá návšteva v komunite "Plameňov srdca" (Flammae cordis), ktorá je začlenená do štruktúr rímskej Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho vo Vallicelle. 
Pri hrobe svätého Filipa Neriho v kostole Chiesa Nuova (Vallicella) s legendárnym kostolníkom Claudiom Sinatrom: