sobota 26. októbra 2019

Sprievod svätých mestom31. októbra v predvečer sviatku Všetkých svätých sme zvykli organizovať pre deti Večer svätých. Tento rok sme prijali pozvanie Spoločenstva Ladislava Hanusa k spolupráci a na účasti akcie s názvom Sprievod všetkých svätých mestom. Akciu organizujeme aj v spolupráci s gréckokatolíckou farnosťou Staré mesto. Sprievod sa uskutoční vo štvrtok 31. októbra. Pôjde o radostný sprievod detí (a ich rodičov) v oblečení pripomínajúceho niektorého svätého, so sviečkami a lampášmi ulicami mesta. Sprievod detí pripomínajúcich rozličných svätých bude sprevádzaný spevom a hudobnými nástrojmi. Nezabudnite deti teplo obliecť. Program sa začína o 16:00 detskou sv. omšou pre rodiny s deťmi vo Františkánskom kostole, ktorú bude sláviť o. Juraj Vittek. O 17:00 bude začiatok sprievodu na Františkánskom námestí (trasa sprievodu: Františkánske námestie – Hlavné námestie – Michalská brána – Obchodná ulica – Ondrejský cintorín). O 18:00 bude koniec sprievodu na Ondrejskom cintoríne, kde zapálime sviečky pri hlavnom kríži. Po modlitbe pri hlavnom kríži a zapálení sviečok bude malé agapé. Srdečne pozývame všetky naše rodiny, zvlásť rodiny prvoprijímajúcich detí k účasti na tomto podujatí. Je to radostný spôsob, ako naučiť naše deti prežívať vo viere sviatky Všetkých svätých, ktorých kresťanský obsah je pri rozličných tzv. halloweenskych oslavách zabudnutý a znetvorený. Facebookový event.