štvrtok 25. apríla 2019

Požehnané veľkonočné dni!

Všetkým prajeme hlboký pokoj a ovocie plynúce z víťazstva Zmŕtvychvstalého!
Kiež by nám zahoreli srdcia!
Untitled from Pippo Buono on Vimeo.