piatok 25. apríla 2014

Malé Oratórium na svätorečení pápežov Jána Pavla II. a Jána XXIII.

Po oratoriánskych duchovných cvičeniach na slávnej Zebrzedowskej kalvárii (v "poľskom Jeruzaleme") pri Wadoviciach, rodisku bl. Jána Pavla II., ktoré sme uskutočnili v októbri roku 2013, sme sa napokon s veľkou radosťou zúčastnili na svätorečení Jána Pavla II. i Jána XXIII. v Ríme.V predvečer kanonizácie sme na Pápežskom inštitúte špirituality Teresianum navštívili odborníka na slovo vzatého, teologického konzultora Kongregácie pre kauzy svätých, karmelitánskeho otca F.-M. Léthel-a, ktorý nás v priateľskej atmosfére voviedol do svätosti Jána Pavla II. 
Kanonizácii predchádzala ozajstná vigília (bdenie) v zástupe čakajúcom na to, aby sa dostal na námestie svätého Petra - celú noc.

Po náročnej noci konečne začala kanonizácia.

Nasledovala návšteva prvého Oratória svätého Filipa Nériho pri kostole san Girolamo della Caritá.Dankine narodeniny:


Alma Mater otca Juraja:


Sviatok patrónky Talianska a spolupatrónky Európy, Učiteľky Cirkvi, sme oslávili pri jej hrobe v kostole Santa Maria sopra Minerva: