utorok 13. septembra 2016

Novéna pred svätorečením Matky Terezy v Petržalke

V príprave na kanonizáciu blahoslavenej Matky Terezy, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 4. septembra 2016 v Ríme, Kongregácia sestier misionárok lásky spolu s naším Oratóriom a našou farnosťou Svätej rodiny v Petržalke pripravili novénu k budúcej svätej. Novéna sa konala každý deň od piatka 26. augusta po večernej sv. omši. Počas novény sa postupne premietal dokument o Matke Tereze, zazneli jej myšlienky, boli prednášané modlitby a na záver bolo všetkým udelené požehnanie s relikviou svätej. Vyvrcholením tejto novény bola svätá omša pri príležitosti kanonizácie, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 4. septembra 2016 v kostole Svätej rodiny v Petržalke o 15.30h.
Kazateľom bol Mons. Vladimír Thurzo. Po tejto svätej omši sestry misionárky lásky účastníkov pozvali na agapé do centra Betlehem na Rovniankovej ul. 10 v Petržalke. Bohu vďaka za tieto intenzívne duchovné dni!