sobota 26. mája 2012

Sviatok svätého Filipa Neriho 2012

Sviatok svätého Filipa Neriho, 26. mája 2012, Senec

26. mája 2012 sme slávili po prvý krát v našom seneckom Oratóriu slávnostnú sv. omšu ku cti nášho patróna svätého Filipa Neriho vo farskom kostole sv. Mikuláša v Senci. Deväť dní pred sviatkom sa každý deň pred večernou sv. omšou konala novéna k svätému Filipovi spojená s novénou k Duchu Svätému. V kostole na ľavom bočnom oltári boli po celý čas vystavené relikvie svätého Filipa (ex precordiis), ako i socha Svätého od talianskej sochárky Clarice Vasini z 18. storočia.

Oslava svätého Filipa predchádzala deň Turíc, ktorý sme oslávili v nedeľu 27. mája. Bolo to práve na vigíliu Turíc roku 1544, keď sv. Filip Neri dostal v katakombách svätého Sebastiána v Ríme dar zväčšenia srdca. Oslavy svätého Filipa sme preto umocnili celonočnou adoráciou v očakávaní Zoslania Ducha Svätého na turíčnu nedeľu. Adorácia sa začala po večernej sv. omši v sobotu a skončila sa o 6:45 pred rannou sv. omšou v nedeľu. Od 22:00 do polnoci sme mali adoráciu animovanú spevmi z Taizé, spoločnými modlitbami, Božím Slovom a meditáciou o pamätnej udalosti zväčšenia srdca. 


Spomienkový videoalbum:


Audio záznam časti spoločnej adorácie: